Byt s nátychom industriálu. Čierne doplnky, kov a tmavé materiály. 

Další realizace: