RD v Bratislave
Minimalistický koncept interiéru a kontrastné materiály sú spoločným menovateľom pre tento priestor domu. 

Marcela Jelénková
Další projekty: