Ukládání projektu

Tato stránka používá cookies, pro správnou funkci stránky prosím sdělte svůj souhlas.

Rodinný dům Greenline

Rodinný dům Greenline

V zásadě jednoduchý ortogonální koncept je rafinovaně rozčleněn na soustavu plynule prolínajících se prostor. Části, které potřebují soukromí jsou odděleny. Zbytek je velkoryse propojen. Vzniká tak otevřená a zároveň artikulovaný krajina obytného prostředí.

Výborné je i propojení interiéru a exteriéru, které má různé formy (přímé, nepřímé, zimní zahrada, krytá terasa chráněná částí konzolovitě vysunutého patra, volná terasa jako pokračování obytných částí, kontakt s vodní plochou, plovacím jezírkem a zahradou ...). Velmi příjemný prostor k bydlení. V profánní vesnické zástavbě vznikl nový mikrosvět. Bez kolizí s okolím, naopak vhodně ho doplňuje. Ukazující, kde by se kvalita bydlení na vesnici dala posunout požadovaným směrem.

To co působí jednoduše je zároveň precizní promyšlené. Právě při takových stavbách se ukáží schopnosti architektů. Každý nedořešený detail v puristicky chápaném prostoru by byl zřetelně vnímán. Zdá se, že zde je vše v pořádku :-). Na perfektních fotografiích Tomáše Manila v pořádku až mimořádně precizním. Potěší jednoduchost forem a barevná neutrálnost prostor. Neboť právě taková elementární forma je dobrým základem, kde se v dalším plánu může uplatnit osobnost uživatele. Architektura je stabilním rámcem, který má potenciál v případě potřeby být dotvářen i dalšími následnými vrstvami - mobiliářem, předměty a grafikou prvků vnesených obyvateli, odrážejícími jejich osobnostní preference a specifika ... Dům má všechny předpoklady, aby se stal útulným domovem pro své majitele. Vždyť o jejich charakteru svědčí i to, jakých architektů si vybrali a jakou podobu má výsledek, který dnes prezentujeme.

Rodinný dům Greenline
Foto: Tomáš Manina

Návrh rodinného domu

Při návrhu nadstandardního rodinného domu architekti vychádzli z územního plánu obce, kde závazná část neumožňovala osazení stavby v zadní části zahrady, což bylo v rozporu s vysněným představami investorů. Orientace ke světovým stranám a návaznost na okolí definovali funkční a provozní schéma. Řešením je prostorový diagram místností, které se napojují na podélnou komunikační kostru domu a pozemku. Důležitým prvkem návrhu bylo zachování a zakomponování vzrostlé zeleně na pozemku.

Přirozené oddělení přístřešku pro auta s integrovaným skladem a místem pro domovní odpad odlehčí zbylé části pozemku od statické dopravy. Tato subtilní část zároveň tvoří oplocení a uzavírá uliční fronty. Spojení s majoritní částí objektu tvoří kolonáda / pergola s popínavou zelení na pozinkovaném rámu. Zeleň se ve více obdobách a intervalech objevuje i na fasádě a v interiéru domu.

Rodinný dům Greenline
Foto: Tomáš Manina

Funkčnost domu na prvním místě

Stavba je ze strany zahrady ukončena konzolovitě vysunutou hmotou patra, která chrání část bazénové terasy. Konzola dominantním způsobem akcentuje stavbu v klíčovém místě, kde se odehrává většina života rodiny. Dům svým členěním, osazením a hrou s lidskou měrkou vytváří příjemné zákoutí. Tyto prostory jsou navzájem propojeny přes zajímavé průhledy. Život rodiny se odehrává na dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží. Přízemí využity jako denní zóna rodinného domu splňuje náročné požadavky na dostatek komfortu a prostoru. Doplněním o rodičovský apartmán, pracovnu a prádelnu se stává plnohodnotným podlažím pro život manželů v budoucnosti. Vtažení přírody do interiéru, nejen přes zasklení, ale i formou zimní zahrady je příjemným bonusem.

Rodinný dům Greenline
Foto: Tomáš Manina

Patro rodinného domu je přístupné vetknutí schodištěm ze vstupní haly se světlou výškou přes dvě podlaží. Hala slouží k prosvětlení všech tří podlaží domu, ale i na jeho přirozené větrání. Pokoje dětí doplňuje hygiena a praktická herna s výhledem do vstupní haly a zimní zahrady. Optické propojení podlaží zvýrazňuje majestátnost už beztak atraktivního obytného prostoru. Střecha nad přízemím je vegetační, pro vytvoření příjemného klimatu v každém ročním období. V podzemním podlaží je vinný sklep. Přidružené prostory slouží jako technické zázemí objektu s montážním anglickým dvorem.

Reaguje na potřeby investorů

Návrh rodinného domu reaguje na potřeby investorů s důrazem na zachování identity místa, včetně zachování dominantního solitérního stromu (ořechu). Při domech Petra Šercela a Andreje Švece jsou promyšlený ekologický koncept, strohá geometrická forma a práce s původními přírodními prvky charakteristickými rysy.

Rodinný dům Greenline
Foto: Tomáš Manina

Zajímavý efekt poskytuje na fasádě použit vláknocementové obklad Equitone tectiva. Má jemnou jednosměrnou broušenou strukturu. Nařezané desky při otočení o 90 ° mění při dopadu bočního světla své optické vlastnosti (odraz světla způsobený povrchovou texturou). Během dne se působení fasády, i jednotlivých panelů podle orientace jejich uložení, dynamicky mění.

Foto: Tomáš Manina
Zdroj: architekti Šercel Švec www.a2s.sk

Další články

Postavili jste dům, rekonstruovali byt nebo máte hezkou zahrádku a rádi byste se pochlubili?

Nejnovější realizace

Rekonstrukce řadového rodinného domu

Fotografie pro roubenku Anita

Fotografie novostavby

Horský byt pod Ještědem

Foto pro chalupu u Břízek

TMAVÁ KUCHYNĚ SE DŘEVEM

Sledujte nás

Nejčtenější články

Jaké dřeviny jsou vhodné na rychle rostoucí živý plot

Neuvěřitelně rychle rostoucí živý plot

Vyvýšené záhony ocení i milovníci okrasných rostlin

Luxusní dům z přepravních kontejnerů

Renovace komínů pomocí unikátní omítky Izonil

Rady do malé zahrady

Všimli jsme si, že blokujete reklamy

Příprava kvalitního obsahu je časově i finančně náročná. Abychom pro vás mohli i nadále připravovat zajímavé články, potřebujeme vám zobrazovat reklamy, díky kterým můžete stránky prohlížet zdarma. Prosíme o vypnutí blokování reklam, aby i do budoucna mohl být obsah našeho webu zdarma pro všechny.

adblock