Navrhovaný dům leží v obci Pec, nedaleko Domažlic. Pozemek pro stavbu domu se nachází při severním okraji zástavby obce. K obdélníkovému pozemku z jižní strany…

O realizaci

Navrhovaný dům leží v obci Pec, nedaleko Domažlic. Pozemek pro stavbu domu se nachází při severním okraji zástavby obce. K obdélníkovému pozemku z jižní strany přiléhá místní komunikace, která je položena výškově pod úrovní samotného terénu parcely. Stávající zástavba v okolí je volná, rodinné domy jsou obklopeny vzrostlou zelení. K západní hranici pozemku přiléhá volná parcela, kde očekáváme výstavbu nového rodinného domu. Dle předpokladu jeho polohy jsme námi navržený dům umístili na pozemek tak, abychom se otevřeli dálkovým výhledům do krajiny, především však k výhledu na nedaleký kopec Čerchov. Při jihovýchodním rohu pozemku umisťujeme kryté parkovací stání pro dvě auta a sklad. Odtud vede hlavní přístupová cesta na pozemek a ke vstupu do domu. Na straně druhé, u jihozápadního rohu pozemku je terén upraven tak, aby bylo možné vyjet autem na pozemek a k domu. Rodinný dům je navržen jako jednoduchá obdélníková hmota se sedlovou střechou orientována oběma štíty k výhledům na jih a k severu do krajiny. Dominantním prvkem celé kompozice se stává černý vikýř s barevným vyložením umístěný na západní fasádě domu. Dalším zajímavým prvkem je úzké podélné okno prořezávající celou východní fasádu od vstupních dveří přes roh až na fasádu jižní. Do domu vstupujeme přes prostorné zádveří, ze kterého je z hlavní otevřené chodby domu přístupný obytný prostor vlevo a ložnicová část vpravo. Obytný prostor je otevřen do zahrady přes velkou jižní pobytovou terasu. V horním patře jsou potom dva dětské pokoje, koupelna a volná galerie pro různá využití. Významným prvkem interiéru bude dřevěná parapetní lavice kolem jídelního stolu, která je protažena až k jižní fasádě. K uzavření a vytvoření větší intimity pobytové části zahrady mezi terasou a silnicí pomůže vytvoření terénního valu podél jižního okraje pozemku zeminou, která bude odtěžena při terénních úpravách a stavebních pracích. Fasáda domu je z modřínových prken kladených ve svislém směru. Rámy oken budou v tmavé antracitové barvě. Střecha bude provedena z betonových tašek Bramac – tegalit světle šedé barvy. Meziokenní příčky budou obloženy fasádními obkladovými deskami rovněž v antracitové barvě. Vikýř bude obložen také fasádními deskami. Zvenku budou mít desky barvu černou a zevnitř bude vikýř vyložen deskami ve výrazné pastelové barvě – například svítivá zelená, ve variantě deskami v barvě bílé.

Autor: Václav Zahradníček, Michal Kotlas
Projektant: Jan Švarc

Obrázky

Fotograf: Martin Zeman

Komentáře

Další realizace