Zadáním investora bylo vytvořit na pozemku menší stavbu - atelier v sousedství stávajícího objektu.
Při úvahách o konceptu nové stavby nás ovlivnila krásná…

O realizaci

Zadáním investora bylo vytvořit na pozemku menší stavbu - atelier v sousedství stávajícího objektu.
Při úvahách o konceptu nové stavby nás ovlivnila krásná parcela se vzrostlými borovicemi, které utváří lesní charakter celého pozemku. Sám investor kladl od začátku důraz na maximální zachování stávajících stromů. S respektem k přírodě jsme ateliér nenásilně umístili na pozemek. Dokonce tak dokonale, že jsme jednu ze vzrostlých borovic nechali záměrně prorůstat terasou.
Od počátku jsme k návrhu ateliéru přistupovali velice citlivě s důrazem na design a jednotlivé detaily. Tomu odpovídá jak řešení hmoty objektu, dřevěných fasád, oken s bezrámovým zasklením, tak realizace celého interiéru na míru.
Většina interiérových prvků je vyrobena ze stejného materiálu, ze kterého je postavena nosná konstrukce domu – smrkové masivní dřevěné panely. Nosné stěny se tak krásně prolínají s vestavěnými prvky nábytku a tvoří jeden celek. Všechny kusy nábytku, stejně jako stěny v interiéru, jsou opatřeny běleným nátěrem a v jemných tónech se volilo i zařízení solitérním nábytkem a doplňky.

Autor interiéru: Ing. arch. Hana Viskupičová
Projektant: Jan Švarc
 

Obrázky

Fotograf: Lina Németh

Komentáře

Další realizace