Pozemek pro stavbu rodinného domu v Jizerských horách je mírně svažitý směrem k východu. Na pozemku stojí dvě vzrostlé lípy a směrem k západu…

O realizaci

Pozemek pro stavbu rodinného domu v Jizerských horách je mírně svažitý směrem k východu. Na pozemku stojí dvě vzrostlé lípy a směrem k západu pozemek přechází v otevřené louky. Východní hranicí pozemků je příjezdová komunikace, za kterou se otevírají dálkové průhledy na hřebeny Krkonoš. Jižním směrem od stavby se nachází centrální část vesnice s barokní farou, kostelem a bývalou školou. Dům se otevírá hlavním obytným prostorem do tohoto průhledu mezi kostelem a školou, z horního podlaží je největší okno směřováno k dálkovým pohledům na Krkonoše. Dům je umístěn za lípami, orientován hřebenem podél vrstevnic, stejně jako stavby v okolí. Kompozice hmoty domu vychází z místních měřítek a tvaru střech. Srozumitelný a jasný tvar domu se sedlovou střechou je zvýrazněn jednotným dřevěným obkladem střechy a pláště, jímž jsou překládaná prkna na svislo. Hlavní hmotou domu prochází vikýř, který otevírá podkroví do koruny líp a dál k výhledu na hřebeny Krkonoš. Přízemní podlaží, která má hlavní vstup z východu, je děleno na obytnou část orientovanou k návsi na jihovýchod a na část se zázemím a ložnicemi směřovanou k východu. Horní podlaží je v první fázi navrženo jako openspace – bez dokončení dispozic. Později zde budou realizovány místnosti druhé koupelny, pracovny a ložnic.

Autor: Václav Zahradníček
Spolupráce: Radim Oblouk

Obrázky

Fotograf: Lina Németh

Komentáře

Další realizace