Prarodiče věnovali svůj dům, starý přes 100 let, vnučce. Nadále využívají 2/3 přízemí a polovinu půdy. Druhá polovina půdy a 1/3 domku byla prázdná a…

O realizaci

Prarodiče věnovali svůj dům, starý přes 100 let, vnučce. Nadále využívají 2/3 přízemí a polovinu půdy. Druhá polovina půdy a 1/3 domku byla prázdná a nevyužívaná. Akutně byla nutná oprava střechy. Vnučka s přítelem se rozhodli pro radikální řešení. Nejen pro novou střechu s novými okny, ale i pro vbudovaný interiér do nevyužívaných částí a pro malou dostavbu. Také pro výměnu oken v celém původním objektu, pro celkové zateplení, pro výstavbu společné zastřešené terasy, pro úpravy zahrady a všech venkovních komunikací. Všechny vyjmenované etapy prováděli tak, aby co nejméně narušili soukromí a pohodlí babičky a dědy. Poté osázeli zahradu a společně s prarodiči o ni pečují. Dnes mají oba páry nejen své soukromí v domě, který je více než řádně zrekonstruován, ale také společnou terasu, společného psa a možnost si ve všem vzájemně pomoci. S ohleduplností, účastí, vzájemností a láskou funguje vše. Vzájemně a nezištně se obohacují.

Obrázky

Komentáře

Další realizace