Pozemek, na kterém se nachází nová zahrada, se nachází v malém městečku, které se nachází přibližně 30 km od Prahy v blízkosti přírody. Samotný dům má velmi…

O realizaci

Pozemek, na kterém se nachází nová zahrada, se nachází v malém městečku, které se nachází přibližně 30 km od Prahy v blízkosti přírody. Samotný dům má velmi jednoduchý tvar – navazující svojí formou na stodolu – avšak jeho charakter je velmi moderní. Kombinace naturalistické krajiny s moderností byla jedním z hlavních prvků koncepce zahrady.  Majitelé chtěli, aby byla zahrada zajímavá, originální – obsahovala moderní materiály a řešení a zároveň pasovala do okolí. Výsledný koncept obsahuje všechny prvky, o které majitelé žádali, ale nechybí rovněž atypická řešení.

Celá zahrada může být rozdělena do několika zón, které se liší velikostí, polohou, funkcí a účelem. První zónou je vstupní zóna, která je umístěna trochu netypicky – její fragment je umístěn před domem, podél plotu a druhý fragment na prodloužení příjezdové cesty. Tato zóna obklopuje budovu a tvoří její zelenou opasku.

Přední část je velmi úzká a muselo se v ní najít místo pro palivové dříví, místo pro zahradní byliny, stezka vedoucí do zadní části zahrady a samozřejmě dekorativní zeleň. Kontrastujíc s kamennou stěnou byla kůlna navržena z oceli Corten – ocel pokrytá rzí – měl by to být praktický a zároveň zajímavý prvek. Ze stejného materiálu byla navržena rovněž vstupní brána. Prostor mezi domem a kůlnou bude vyplněn drobným štěrkem, v němž se v blízkosti vjezdu budou nacházet ozdobné rostliny.

Na druhé straně kůlny je navrženo větší množství výsadby – budou zde zároveň okrasné trávy, jak rovněž hortenzie. Vše bude tvořit něco ve stylu tunelu vedoucího do dalších částí zahrady.

Druhý fragment přední zóny je na konci vjezdu. Je bohatší na zeleň a počet rostlinných druhů je zde rozhodně vyšší

V této oblasti dominují břízy a borovice podsazené keři a trvalkami. Většina z nich kvete bíle. Zeleň je oddělena od utvrzeného povrchu stezkou z betonových desek uložených v jemném štěrku. Tato stezka vede z hospodářské části k hlavnímu zahradnímu prostoru.

Hlavní zahradní zóna je zároveň největší. Obrovskou část této plochy představuje zploštělý trávník, který má téměř pravidelný tvar. Okrajové linie trávníku jsou prodloužením okrajů domu. Z místa ve kterém se spojují linie vzniká kout, který je zároveň středem nepravidelného záhonu s trvalkami, který je nejvíce dekorativním prvkem zahrady. Byly zde použity rostlinné druhy, které svým charakterem navazují na louku a lesy.

Kromě toho pro zvýraznění přírodního charakteru a dodání zahradě proporcionality – uprostřed svahu byly v nepravidelných tvarech umístěny himálajské břízy a rozložité keře. Podél plotu budou zasazeny různé druhy trav, díky nimž získáme efekt louky nebo pole, které se vkrádá do zahrady rozmývajíc hranici mezi okolní krajinou a zahradou.

Zajímavým prvkem jsou vodní nádrže, které se nacházejí ve spodní části srázu, které se do něj navíc částečně zařezávají. Voda dodá zahradě život a poskytne vodu malým zvířatům.

Vedle srázu je schodiště, které vede na nižší „patro“ zahrady. V něm, podél zdi stodoly, bude umístěn domek se saunou, místo pro odpočinek a multifunkční pergola s houpací sítí a houpačkou pro děti. Schody budou propojeny s dřevěnou lavičkou, u které bude umístěno přenosné ohniště. Na jedné ze stran laviček bude sráz, který bude částečně pokrytý trávníkem a částečně trvalkami s břízami, které budou navazovat na velký záhon na svahu.

Podél terasy vede stěna z gabionů, která je základem pro jednoduchou letní kuchyni – gabion bude pokračovat podél terasy vytvářejíc květináč, ve které budou levandule a rozložitý keř.

Višeň rostoucí vedle bude podsazena nižšími trávami, ve kterých jsou umístěny kulovité zimostrázy různých velikostí.

Poslední část zahrady tvoří užitná plocha. Je určena k pěstování zeleniny a ovoce. Navíc, aby vše nabralo venkovský charakter – na jednom z fragmentů vznikne květinová louka, která bude imitací divoké louky plné květin, trav a „plevelů“. Na ní budou umístěny borovice a modřín (na zvláštní žádost zákazníků).

Na trávníku zůstane volný prostor pro ovocné stromy. Jabloně však budou mít zcela neobvyklou podobu – budou tvořit stromořadí, zasazené podél plotu, čímž zároveň vytvoří bariéru před sousedy. Stromy budou podsazeny ovocnými keři.

Obrázky

Komentáře

Další realizace