Koncepce zahrady byla vytvořena na základě požadavků klientů a spojením dvou různých představ Investorů ohledně vzhledu a funkcí zahrady. V souladu s pokyny…

O realizaci

Koncepce zahrady byla vytvořena na základě požadavků klientů a spojením dvou různých představ Investorů ohledně vzhledu a funkcí zahrady. V souladu s pokyny povstala zahrada, jež svým stylem pasuje do charakteru budovaného obytného domu. Kompozice zahrady je založena na jednoduchých liniích, jednoduchém stylu komunikací, zajímavých řešeních jež mají za účel opticky zvětšit prostor jak rovněž odpovídajících druzích rostlin.

     Zahráda v Nebušicích je rozdělena na 3 části. Vstupní oblast, jež stanoví vchod do domu spolu s prostorem mezi přední částí a terasou. Je to úzký prostor mezi domem a ohrazením. V tomoto místě se nachází kamenitá stezka vedoucí od vchodu až do rohu zahrady. Vzhledem k složitým podmínkám bylo rozhodnuto, že v tomto místě nebude trávník. Pás mezi chodníkem a dešťovou opaskou tvoří jednodruhová skupina plížívého jalovce. Na druhé straně chodníku jsou hlavním prvkem 3 dřevěné kostky. Jedna z nich bude využita jako místo pro basénovou techniku a zbylé dvě budou využity jako úložné prostory, např. k uschování zahradního nářadí jako sekačka, nebo k uskladnění dřeva k ohništi. Všechny prvky budou mít stejný rozměr. Prostor mezi nimi bude vyplněn živým plotem z vysokých tisů a skupinou vysokých trav. V přední části se počítá rovněž se skupinou hortensíí,  živým plotem z menších jehličnanů jak rovněž ozdobnými listnatými keři.

     Druhou částí zahrady je relaxační prostor, jež je největší a nejvíce dekorativní. Hlavním prvkem je velká kamenná terasa, se zabudovaným basénem, z jedné strany oddělena stěnou z dřevin zatřižených do geometrických tvarů, pod nimiž bodou vysazeny byliny a stálezelené keře. Před terasou navrženo velkou travnatou plochu, jež má hezký geometrický a pravidelný tvar.

      Rekreační část byla rozdělena na několik menších zahradních prostor. Nachází se v blízkosti zídky a od trávníku je dělí záhony rostlin, jejichž pozadí tvoří živý plot z tisů. Dodatkovou oddělující stěnou jsou stromy zastřižené ve tvaru šestihranu (stejně jako u basénu). Nachází se zde ohniště obklopené lavičkama z gabionů, místo pro zahradní houpací síť a ovocné keře. Celý prosotor bude obklopen skupinami vysokých trav. V předurčených místech se rovněž objeví himalájské břízy. Povrch bude upraven ozdobnou drtí a místy budou dřevěné stezky. Na záhonech navrženo kompozici z kvetoucích bylin. Barevný podklad stanoví fialová, růžová, modrá a bílá jak rovněž různé odstíny zeleně. Zadní stranu zahrady bude tvořit vysoký gabionový plot.

    Podél betonového ohrazení naplánováno velkou skupinu hortensií, prolomenou sloupovitými jehličnany a nízkým šeříkem. Za účelem přikrytí nepříliš atraktivní stěny, bylo rozhodnuto o postavení dřevěných panelů z tenkých latěk. Budou umístěny rytmicky a prostor mezi nimy bude vypněn stálezeleným pnoucími rostlinami.

     Po druhé straně basénu navrženo velký záhon vyplněný bylinami kvetoucími fialově. Zajímavým akcentem budou střižené živé ploty z tisů, jež budou pokračovat na terase, tvoříc geometrický tvar na ploše terasy. Nad celým záhonem bude dominovat výsadba mnohakořenových, velkých keřů , jejichž koruny budou vyvedeny vzhůru, čímž vytvoří dojem zakrslých stromů s mnoha kmeny. tento záhon bude oddělovat část rekreační od části zahrady na severní straně. Na terase, kromě rostlin navrženo rovněž místo pro komplet dřevěného zahradního nábytku, jak rovněž ozdobných prvků, jako například lucerničky.

     Poslední část zahrady je v její severní části. Tato část nebude nijak významně využita, proto zde projekt počítá pouze z velkým trávníkem, odklopeným hezkým živým plotem z habrů. Pouze blíže přední části navrženo zahonek listnatých a jehličnatých keřů, jak rovněž velkou skupinu nízkých trav podél vjezdu do garáže. Akcentem celku bude himalájská bříza vyrůstající z trav.

Obrázky

Komentáře

Další realizace