Rezidence ze 16.století

Akcentujeme dochované části domu a genius loci tohoto místa. Tradiční formy, jako je secesní štuk nebo barokní klenba, interpretujeme v moderním jazyce. Nehledáme kompromisy, navrhujeme tak, aby jednotlivé složky fungovaly ve vzájemné synergii. ⁠⁠

O realizaci

Realizace městského bytového domu v centru Českých Budějovic, který je na seznamu kulturních památek města vyžaduje citlivé zásahy a úzkou spolupráci s památkáři. Nejstarší část pochází z období pozdní gotiky, kdy dům tvořil zázemí k domu na náměstí s právem pro vaření piva. V interiéru se uplatňují slohové vlivy renesance a klasicismu s prvky rokokové výzdoby. Klasicismus je rovněž uplatněn na uliční fasádě v úrovni přízemí a patra. 

 

Místo, historie, atmosféra, všechny tyto aspekty hrály při návrhu interiéru roli. Dochované části domu, které vypovídají o jeho vývoji jsme ponechali viditelné –  zdivo, štuk a klenby. O to působivější je jejich kombinace se soudobými prvky a moderním tvaroslovím, které v kontextu budovy odlišuje projekt od všech ostatních v jeho mimořádnosti.

 

Obrázky

Fotograf: vizualizace perspektiv

Komentáře

Další realizace