Dodání a montáž designového zastínění pergoly.

Na sloupy pergoly byla namontována zastiňovací zástěna, která vytvořila soukrom

Další realizace: