Dodání designového zábradlí před francouzská okna.

Další projekty: