Dodání designového zábradlí před francouzská okna.

Další realizace: