Dodání výplně interiérového zábradlí doplněné dřevěným rámem.

Další realizace: