Zahradu, kterou představujeme tentokrát, jsme navrhli v těsné spolupráci s mladými architekty z atelieru Mio architects, kteří zajišťovali projekt domu.…

O realizaci

Zahradu, kterou představujeme tentokrát, jsme navrhli v těsné spolupráci s mladými architekty z atelieru Mio architects, kteří zajišťovali projekt domu. Společně s nimi se řešilo parkovací stání, zpevněné vstupní partie a poloveřejné plochy, které bezprostředně navazují na dům. Ostatní plochy už byly plně v naší režii. Bezbariérový bungalov je tak obklopen zahradou, která není rozlohou nijak velká, ale podařilo se v ní zrealizovat několik zajímavých nálad a zákoutí, které navazují a dotvářejí jednoduchou hmotu domu.

Moderní zahrada

Jednoduché diagonály v podobě dřevěných lávek a strohá geometrie záhonů je zjemněna organickou vegetací. „Styl“ zahrady byl částečně ovlivněn kamenným obkladem domu, který byl navržen jako antracitově šedý.

Šedá je úžasná v tom, že dává vyniknout ostatním barvám. A tak jsme na ni záměrně navázali jednoduchou zahradou s lehce severskou atmosférou z travin , vřesů a vřesovců, které jsou doplněny o stromové patro z bříz, které s tmavým obkladem krásně kontrastují.

Soukromí zahrady

Soukromí budou v budoucnu zajišťovat stálezelené keře, které zahradu doplňují v důležitých pohledech. Na ty je však ještě brzy, ke svému účinku potřebují čas. Velkým tématem této zahrady bylo použití pískovcových balvanů, které doplňují výsadby v pohledově důležitých a provozně navštěvovaných místech.

Travnatá plocha je vzhledem k velikosti pozemku přiměřeně dimenzována a navazuje na pobytovou terasu, na které rodina tráví nejvíc času - je zde umístěno zahradní sezení a skrytá vířivka za posuvnou lamelovou stěnou.

Další pobytová místa jsou situována u pokojů na jižní straně domu, ze kterých je přímý vstup na zahradu a další terásku, která je rovněž určena k pobytu a relaxaci.

Na trávník navazuje v ose i vodní prvek, navržený ve formě jednoduché, minimalistické betonové vany s vodními střiky.

Slunnou atmosféru kamenů a vřesů jižního zahradního průčelí doplňuje kontrastně řešené atrium na severní straně domu.

Kamenné atrium s ostrůvky trvalek, travin a kapradin je komponováno na důležité pohledy z interiéru – vstupní haly a kuchyně. Výsadby jsou nasvíceny a solitérní pískovcový balvan, který se zde opět objevuje, slouží i jako přírodní pítko. Zahradu zakončují stálezelené bambusy a traviny, které ji uzavírají a doplňují stinnou část zahrady.

Obrázky

Komentáře

Další realizace