Důležitým bodem bylo řešení důstojného nástupu ke Třem křížům.

O realizaci

Spolupráce: Ing. Irena Smutná, Ing. David Štěrba

Důležitým bodem bylo řešení důstojného nástupu k tomuto magickému místu. V současné době vede stezka ke Třem křížům rušnou ulicí Brněnskou. Po podrobné analýze byla vytvořena mapa zajímavých míst, které by bylo vhodné propojit pěší stezkou. Vznikají tak celkem tři okruhy s poutavým programem – v okolí Třech křížů nikoliv však v jejich bezprostřední blízkosti, tak aby nebyla narušena jejich duchovní hodnota.

Vytváříme prostor lépe přístupný veřejnosti. Posledním okruhem je trasa kolem rybníků. Po cestě můžeme pozorovat hvězdnou oblohu, podvodní svět, ptactvo, z navržených pozorovatelen, popř. prohánějící se koně v okolí námi navrženého hipocentra. Stezka je vhodná pro dospělé i děti, které na ni mohou vyrážet dennodenně, z prostoru navržené lesní školky. Důraz klademe také na vizuální propojení Třech křížů se zbytkem města. Navrhujeme postupnou přeměnu druhové skladby ze smrkové monokultury na přirozenější smíšený les. 

Obrázky

Komentáře

Další realizace