Spolupráce: Ing. Irena Smutná, Ing. David Štěrba

Důležitým bodem bylo řešení důstojného nástupu k tomuto magickému místu. V současné době vede stezka ke Třem křížům rušnou ulicí Brněnskou. Po podrobné analýze byla vytvořena mapa zajímavých míst, které by bylo vhodné propojit pěší stezkou. Vznikají tak celkem tři okruhy s poutavým programem – v okolí Třech křížů nikoliv však v jejich bezprostřední blízkosti, tak aby nebyla narušena jejich duchovní hodnota.

Vytváříme prostor lépe přístupný veřejnosti. Posledním okruhem je trasa kolem rybníků. Po cestě můžeme pozorovat hvězdnou oblohu, podvodní svět, ptactvo, z navržených pozorovatelen, popř. prohánějící se koně v okolí námi navrženého hipocentra. Stezka je vhodná pro dospělé i děti, které na ni mohou vyrážet dennodenně, z prostoru navržené lesní školky. Důraz klademe také na vizuální propojení Třech křížů se zbytkem města. Navrhujeme postupnou přeměnu druhové skladby ze smrkové monokultury na přirozenější smíšený les.