Přírodní zahrada s dominantními trávami ladí s moderní architekturou domu.

O realizaci

Spolupráce: Ing. arch. Karel Veselý.

Zahradní architektura často využívá principu opakování. Toho bylo využitu i při návrhu rodinné zahrady v Praze Stodůlkách.

Koncept zahrady je založen na opakování stálezelených keřů stříhaných do kulovitých a oválných tvarů. Ve slunné části zahrady kontrastují s přírodními travinno-trvalkovými záhony, zatímco ve stinné části zahrady jsou doplněny vegetací svěže zeleně kvetoucích hortenzií, kontryhelu, kapradin a širokolistých trvalek. Větší intimity je dosaženo pomocí skupiny keřů. Ty jsou situovány tak, aby vytvořily pomyslná "záda" navrženého posezení, zároveň však tak, aby místy umožnily průhledy na plánovaný bio bazén a spodní část zahrady.

Jižní část zahrady je reprezentativním vstupem s převahou suchomilných rostlin. Ty pozvolna přecházejí do travinných společenství, Přírodní zahrady s dominancí trav skvěle ladí s moderní architekturou domu. Důležitý je kontrast mezi vertikálním postavením travin a horizontální plochou půdopokryvné vegetace. Ta plně nahradí trávníkové plochy, přitom po plném zapojení rostlin vyžaduje minimální údržbu (oproti intenzivně sečenému trávníku). Vytvoří tak další zákoutí pro posezení a možnost pozorování ptactva pod korunou solitérního stromu. Větší trávníkové plochy pro možnost rekreace se nachází pod svahem, v dolní části zahrady.

V rámci etapizace je na přání klientů navrženo odstranění bazénu a zvětšení travnaté plochy a trvalkových záhonů. Návrh také nabízí variantu přetvoření chemicky ošetřovaného bazénu na přírodní biobazén využívající čistící funkci rostlin v regenerační zóně.

Obrázky

Komentáře

Další realizace