Z akátového dřeva z místních zdrojů jsou navržena  mola s nejrůznějšími funkcemi - na obrázku meditační molo za vycházejícího slunce..

O realizaci

Hlavní myšlenkou Recyklo parku Hády je zapojení místních obyvatel a podpora udržitelného rozvoje, využívání odpadů a místních zdrojů. Koncept řešení parku Hády je tedy jako první v republice založen na principu cirkulární ekonomiky. V názvu i návrhu zároveň navazujeme na stávající část parku, kterou si bikeři již oblíbili. Park Hády současně propojuje myšlenka vzdělávání a fytoremediace (proces, který zbavuje půdu škodlivin pomocí rostlin) - tento proces má význam především v místě bývalého odkaliště v severozápadní části území. V návrhu jsme také pracovali s dešťovou vodou a novými možnostmi pěších a cyklistických propojení. 

 

Obrázky

Komentáře

Další realizace