PŮVODNÍ STAV
Jedná se o nájemní vilu z roku 1910. Vila má 3 nadzemní podlaží, jedno podzemní, které je možné díky svažitému terénu plnohodnotně…

O realizaci

PŮVODNÍ STAV
Jedná se o nájemní vilu z roku 1910. Vila má 3 nadzemní podlaží, jedno podzemní, které je možné díky svažitému terénu plnohodnotně využívat. Ve 4. nadzemním podlaží byl původně situován jeden byt a to ve štítu. Poměrně velké půdní prostory byly nevyužívané, střechou do objektu zatékalo. Majitel se nakonec rozhodl pro vestavbu bytů do půdního prostoru, i když původní myšlenkou bylo pouze střechu opravit.

NÁVRH
Přáním majitele bylo nechat krov viditelný; byla tudíž zvolena nadkrokevní izolace střechy. Na střechu byla použita stejná krytina jako původní, byly vytvořeny dva nové vikýře a instalována nová střešní okna. V půdním prostoru vznikly dva byty. Jeden byt je větší, situován do dvou úrovní, druhý je pouze jednopodlažní.

Během rekonstrukce se narazilo na několik komplikací; při sondách bylo zjištěno, že některé stropní trámy byly napadeny, tudíž bylo potřeba napadené části odříznout a trámy opatřit příložkami.

Kvůli otevření prostoru byl upraven krov. Byly odstraněny sloupy, vazné trámy a vzpěry. Ke ztužení krovu byly použity ocelové konstrukce a části odstraněných trámů. Ty byly také použity jako náhrada za poškozené krokve. Veškeré původní kovové prvky krovu zůstaly zachovány a byly pouze natřeny antracitovou barvou.

Interiér bytů si majitel přál vytvořit co nejjednodušeji tak, aby vynikl původní krov. Byla použita převážně bílá barva. Veškerý nábytek je vytvořen z bíle lakovaných MDF desek. Na podlahy byla použita světle béžová stěrka.

Dominantou většího bytu se stalo konzolové schodiště vedoucí do horního patra bytu. Schody byly vytvořeny jednotlivými ocelovými "krabicemi", které jsou přivařeny na skrytý ocelový nosník zaomítaný ve stěně.

Upravovali se také veškeré společné prostory. Vstupní dveře podkrovních bytů byly vytvořeny jako kopie ostatních dveří v domě. Nově se položily dlažby na podestách, opravilo se zábradlí, madla.

Renovace se také dočkaly všechny ostatní byty. Nově byly vytvořeny koupelny, došlo ke zbroušení a lakování původních vlysových podlah, renovovaly se dveře.

Suterénní prostory byly dříve využívány jen částečně a kvůli vlhkosti se později využívat přestaly.

Zde došlo k vybourání parapetů u oken, tím vznikla okna francouzská a prostory jsou nyní krásně prosvětleny. Budou využívány jako ateliér. V prostorech došlo k zbudování dvou nových koupelen; udělala se opatření proti pronikání vlhkosti do zdiva a byly sanovány omítky.

Před ateliérem byla zbudována velká terasa.

Kolem celého objektu byly provedeny drenáže pro odvod vlhkosti.

Celá zahrada byla upravena, provedly se opěrné zídky, nové venkovní schody, byla osázená nová zeleň a stromy.

Úprav se také dočkala fasáda. Nejdříve byly provedeny sondy pro zjištění původní barevnosti, kterou jsme obnovili. Byly také obnoveny veškeré dekorace, štuky, zlacení.

Byly vybudovány nové garáže pro 4 auta, které navazují na garáže původní. U vstupní branky vznikl prostor pro popelnice. Střecha garáže je pojatá jako zelená střecha; je osázená extenzivní zelení.

Obrázky

Komentáře

Další realizace