Stále populárnějším typem nadstandardního bydlení se stávají lofty, ve velkých světových městech jsou dokonce symbolem určitého životního stylu. Ještě…

O realizaci

Stále populárnějším typem nadstandardního bydlení se stávají lofty, ve velkých světových městech jsou dokonce symbolem určitého životního stylu. Ještě přednedávnem jsme je v Čechách znali pouze ze zahraničních filmů nebo časopisů – nyní po nich touží řada zejména mladých lidí.

Co je loft?

Loft představuje způsob ateliérového bydlení a vzniká přestavbou nebo dostavbou nevyužívaných průmyslových objektů. Jedná se vlastně o velkoprostorové bytové jednotky, většinou téměř nečleněné, vyznačující se nezvyklou výškou. Původní tovární haly či skladiště totiž bývají „nařezány“ příčně a podélně, přičemž podélný půdorys loftu není rozdělen přepážkami, a tak vzniká jeden celistvý otevřený prostor. Stropy vyšší než pět metrů a jim přiměřená velikost oken umožňují v rámci celku vytvořit vícepatrový ráz, většinou pomocí přistavěných galerií či pater, které jsou plnohodnotnou součástí bytového prostoru.

Obrázky

Komentáře

Další realizace