Dům o půdorysu ve tvaru U je navržen jako tři hmoty v různých výškových úrovních uspořádané kolem jádra domu – patia - s částečně krytou terasou a…

O realizaci

Dům o půdorysu ve tvaru U je navržen jako tři hmoty v různých výškových úrovních uspořádané kolem jádra domu – patia - s částečně krytou terasou a vzrostlou zelení. Hlavní hmota – denní část – je dvoupodlažní se sedlovou střechou. Dolní podlaží sleduje svažitost terénu, díky které je rozčleněno na dvě výškové úrovně. Prostor nad jídelnou je otevřen do horního podlaží, odkud je interiér prosvětlen. Hmota orientovaná rovnoběžně s komunikací – servisní část – je jednopodlažní s plochou střechou. Přesah střechy na vstupní straně kryje vstup do domu a do garáže a na straně patia vytváří velkorysý krytý venkovní obytný prostor. Na servisní část navazuje ve snížené úrovní noční část s ložnicemi a hygienickým zázemím. Tato hmota je pojednána minimalisticky s plochou ozeleněnou střechou bez přesahů tak, abychom omezili stínění patia. Patio je rozčleněno na tří výškové úrovně.

Hlavním prvkem patia je prostor pro vzrostlou zeleň, která bude v horkých měsících příjemně stínit a vytvoří příjemné mikroklima. Zeleň v patiu je hlavním motivem navrhovaného domu - obyvatelé ji budou vnímat ze všech prostor.

Obrázky

Fotograf: Martin Zeman

Komentáře

Další realizace