Území zaniklého statku uprostřed České Kanady v Sudetech a zahrada, která plynule přechází do okolní krajiny rozlehlých pastvin.

Původní objekty po vyhnání…

O realizaci

Území zaniklého statku uprostřed České Kanady v Sudetech a zahrada, která plynule přechází do okolní krajiny rozlehlých pastvin.

Původní objekty po vyhnání jejich obyvatel chátraly a zřejmě ještě za minulého režimu byly tak jak stály a padaly rozhrnuty buldozérem po ploše. Během práce jsme tedy neustále naráželi na jejich připomínky v podobě železných podkov, nářadí a opracovaných kamenů.

Naším cílem bylo podtrhnout moderní architekturu nově postaveného domu a nechat ji plně vyznít, proto jsme kolem stavby vytvořili prostor, který působí dojmem, že se sem dům pouze odněkud přenesl a zasadil do stávající rozkvetlé krajiny. Projektem vymezené jednotlivé funkční plochy jsou řešeny extenzivně, mají fungovat samy o sobě bez větší míry následné péče. Vybudovali jsme zde rybník s bohatou vegetační zónou a dřevěným molem, divoký trvalkový záhon v podobě přírodě blízkého společenstva i sad v zadní části zahrady, složený z historických ovocných odrůd, typických pro tuto krajinu.

Na veškeré kamenické práce byl použit pouze kámen po původních objektech nalezený při výkopových pracích. Svým opracováním přímo odkazuje na předchozí stavení a jeho obyvatele, jedinečně se podařilo alespoň tímto způsobem navázat kontinuitu místa. Konkrétní výběr rostlinného sortimentu zde byl jasný, rozhlédnout se kolem sebe a používat pouze ty druhy, které se zde cítí doma – růže od kapličky na návsi, lupiny od plaňkového plotu sousedů či divizny, které se přesévají a cestují si tak po celé zahradě, kam je vítr zavane.

 

Projekt a realizace zahrady | ateliér arboDesign, 2017-2018

 

Autor stavby | Vladimír Pacek, ve spolupráci Eliška Havlíková

Obrázky

Fotograf: Andrea Večeřová, Vít Ondráček

Komentáře

Další realizace