Zahrada stavební architektky a její rodiny nad Ptáčovským žlebem s krásnými pohledy do jeho údolí. Místo nevelké plochy, zato s velkým zadáním – zahradní…

O realizaci

Zahrada stavební architektky a její rodiny nad Ptáčovským žlebem s krásnými pohledy do jeho údolí. Místo nevelké plochy, zato s velkým zadáním – zahradní jezírko, pěstební záhony, trávník pro dva kluky, kteří si rádi kopou s míčem, ale také ohniště a díky sympatiím k přírodním zahradám i trochu divočiny, nejlépe inspirované květenou, která do zahrady zvědavě kouká přes plot – divizny, máky, kakosty i šalvěje či koberce mateřídoušek tu proto našly svoje místo stejně jako blatouchy, pomněnky a kosatce, tvořící pobřežní zónu jezírka.

Nejvýraznějším prvkem zahrady je suchá kamenná zídka, která nám jasně vymezuje dvě terasy s rozdílnou výškou. Zídka je postavena z místního kamene z nedalekého kamenolomu a její výška odpovídá výšce pro pohodlné posezení. Dalším prvkem určující charakter celé zahrady je jezírko s bohatou pobřežní zónou, které přímo navazuje na hlavní terasu. Součástí jezírka je i decentní vodní prvek, který zvukem tekoucí vody dotváří pocit při pobytu v zahradě. V jezírku je chováno pouze přiměřené množství ryb, proto není nijak zásadně ovlivňována kvalita vody.

Spodní terasa zahrady je řešena jako rovná travnatá plocha s ohništěm, kterou lemuje výsadba ovocných keřů. Jako podrost pro tyto keře je navržen koberec z měsíčních jahod, které nejmenší obyvatelé zahrady zobají po velkou část roku. Součástí této terasy je i kompostér, který pohltí podstatnou část odpadu z kuchyně.

Předzahrádku tvoří divoký trvalkový záhon, který se díky transparentnímu oplocení krásně projektuje do prostoru ulice. Trvalkové výsadby jsou atraktivním prvkem, který se v rámci celého vegetačního období velmi proměňuje a který má majitele zahrady potěšit při každém odchodu či návratu domů. Záhonu dominuje vícekmenný muchovník, který se s příchodem podzimu zabarví do karmínově červené.

Součástí zahrady jsou i dva vyvýšené záhony, které jsou využívány pro pěstování vytrvalých bylinek.

 

Projekt a realizace zahrady | ateliér arboDesign, 2019

Obrázky

Fotograf: Andrea Večeřová, Vít Ondráček

Komentáře

Další realizace