Dům pro svérázného klienta uprostřed Černé za Bory, která spadá do katastrálního území Pardubic a je charakteristická výrazově nesourodou předměstskou…

O realizaci

Dům pro svérázného klienta uprostřed Černé za Bory, která spadá do katastrálního území Pardubic a je charakteristická výrazově nesourodou předměstskou zástavbou rodinného typu, vznikal několik let a přes nepříjemné komplikace způsobené nedůsledností stavebních firem se jeho realizace blíží ke konci.

Okolnosti
Není to rodinný dům. Vypadá tak, ale není. Skutečný charakter stavby vychází ze specifického zadání. Klient měl od začátku jasnou představu o charakteru a využitelnosti investice - objekt chtěl jednak sám využívat k "přespání" - měl mu tedy zaručit jakýsi klidný únik před pracovním ruchem a bydlením v centru - jednak uvažoval o potenciální možnosti pronájmu obytného prostoru slušně situovaným klientům. Originální varianta garsonky s garáží je snadno dostupná z centra Pardubic (nejen automobilem, ale i městskou dopravou, vlakem) během několika minut a v kombinaci s poklidem rodinné zástavby a přilehlým lesem je ideální kombinací pro manažera, který potřebuje k regeneraci v první řadě klid, přitom však chápe, že za rok nebo za dva může pracovat ve zcela jiném regionu a proto nehledá vlastní bydlení. Z hlediska zadání je tedy obytný prostor hybridem mezi zakázkou pro konkrétního a pro ideálního klienta. Kombinace obou přístupů vedla k výsledku, který je osobitý, přitom však tato osobitost nesnižuje potenciál komerčního využití.

Dispoziční řešení
Výše uvedené faktory tedy určovaly dispoziční řešení. Dům je vystavěn na jednoduchém obdélném půdorysu. V 1.NP je při severní fasádě umístěna garáž, vstupní zádveří, koupelna, WC a prostor schodiště. Hlavní obytný prostor navazuje na venkovní terasu a je tvořen obývacím koutem, jídelnou a kuchyňským koutem. Na terasu navazuje i pokoj pro hosty. 2.NP je přístupné z obytné místnosti po jednoramenném schodišti. Dispozice je vyřešena bez potřeby chodby. 2.NP je zčásti otevřeno nad hlavní obytný prostor a je zde umístěna pracovna se šatnou.

Architektonické řešení
Přízemní, nepodsklepený objekt s obytným podkrovím, venkovní terasou a garáží pro osobní automobil je komponován dvěma hmotami, z nichž vyšší je zakončena pultovou střechou.  Strohý výraz vstupní severní fasády je dokomponován nízkým podélným oknem. Jižní fasádě, navazující na intimní prostor zahrady, dominují francouzská okna, na která navazuje betonová terasa s otevřenou pergolou. Hlavní dvoupodlažní hmota domu je provedena v hladké omítce, přilehlá nízká hmota je pak obložena deskami Cetris.

Stavební řešení
Navržená obvodová stěna je dvojího typu. Dvoupodlažní část je vyzděna z cihel Porotherm P+D tloušťky 440mm, jednopodlažní přístavba pak z cihel Porotherm P+D tl. 300mm, doizolována minerální vatou ORSIL tl. 100 mm a obložena fasádním systémem z Cetris desek. Navržená vnitřní nosná zeď je vyzděna z cihel POROTHERM  P+D tl. 300mm na maltu TERCA KLINKER. Zdivo příček je navrženo z cihel Porotherm tl. 115 mm a 65 mm. Okenní otvory jsou osazeny hliníkovými rámy a opatřeny izolačním dvojsklem. Stropní konstrukce je navržena jako dřevěný trámový strop uložený do zdi a do ocelových průvlaků. Konstrukce pultové střechy o sklonu 20 stupňů je tvořena krokvemi o průřezu 180 x 220mm. Mezi kontralatěmi a krokvemi je navržena pojistná a difúzní fólie TYVEK. Střešní krytina je tvořena keramickými taškami TONDACH. Konstrukce ploché střechy je tvořena dřevěnými trámky o průřezu 200 (250) x 100 mm, ukládanými do ocelových nosných prvků firmy HALFEN. Střešní krytina je tvořena modifikovanými asfaltovými pásy. Odvodnění obou střech je navrženo vnitřními svody.

Obrázky

Fotograf: ZETTE ateliér

Komentáře

Další realizace