Přední polovina zahrady je pojata jako pobytová část s výraznou okrasnou funkcí. Celá koncepce uspořádání se odvíjí od polohy studny, která je vyvýšena…

O realizaci

Přední polovina zahrady je pojata jako pobytová část s výraznou okrasnou funkcí. Celá koncepce uspořádání se odvíjí od polohy studny, která je vyvýšena nad terén a je zakrytá stříškou. Objekt studny v zahradě pojímá do svého nitra nová stavba zahradního domku a zahrada tak získá na ucelenosti. Ze západní strany je objekt zahradního domku protažen společnou střešní konstrukcí v kryté posezení. Vzniká zde pergola chránící uživatele proti dešti. Zahradní domek zároveň vytváří pohledovou bariéru z uličního prostoru do pobytové části zahrady. Tam, kde již domek jako clona nestačí, je doplňován stálezelenými výsadbami.

Zpevněná plocha pod pergolou je rozšířena do otevřeného prostoru, který umožňuje situování ohniště. Obě pobytová místa tak spolu vzájemně komunikují. Záda zahradního domku jsou využita jako opěrka části navržené lavice kolem ohniště, zároveň  k nim může být připevněna jednoduchá odkládací či přípravná plocha s policemi.

Terénní rozdíl mezi prostorem před chatkou a místem, kde má stát pergola je využit pro zasazení rozkládacího bazénu. Bazén je umístěn na rovině pod svahem a potřebný průměr pro bazén je obezděn. Kolem bazénu je vytvořena zvýšená dřevěná terasa umožňující příjemný pobyt u bazénu a pohodlný přístup k vodě. Přístup na ní je řešen pomocí schůdků ze zpevněné plochy v okolí pergoly. Pohledová část boční strany dřevěné terasy proti pergole je zpříjemněna vyzděnou nádobou na rostliny, která je osázena a osvěží celý pobytový prostor.

Obrázky

Komentáře

Další realizace