Základní myšlenkou návrhu je pojetí části terasy, která je ze tří stran obklopena bytem, jako átriového prostoru. Vzhledem k exponovanosti části terasy ze tří místností bytu pomocí prosklených stěn je prostor řešen jako reprezentativní a pohledový. Centrem návrhu se stává vyvýšená výsadbová plocha s vícekmennou solitérou, která je podsazena stálezelenými rostlinami pro zajištění atraktivity výsadby i v zimním období. Vyvýšená výsadbová plocha je doplněna o vodní prvek pozorovatelný z chodby, obývacího pokoje i posezení na terase.

Pro posezení byla zvolena pohodlná sedací souprava, jež je svou konstrukcí podobná konstrukci pro popínavé rostliny, která celé sezení stíní. Záda sedací soupravy a celý obvod terasy je řešen formou obvodového zvýšeného truhlíku s kostrou výsadeb ze stálezených tvarovaných dřevin doplněných trvalkami.