Stírání rozdílu mezi bytím v zahradě a v domě, mezi nad zemí a pod zemí, se stává zásadním tématem místa. Vzniká malé tajemství či napětí, jehož zdrojem…

O realizaci

Stírání rozdílu mezi bytím v zahradě a v domě, mezi nad zemí a pod zemí, se stává zásadním tématem místa. Vzniká malé tajemství či napětí, jehož zdrojem je nejasnost hranice mezi uvnitř a vně. Není potřeba předěl rozklíčovat, protože domovem, se kterým se člověk identifikuje, se stává dům i zahrada rovným dílem.

Koncept návrhu je průnikem přání stavebníků propojit dům se zahradou, reakcí na klimatické a urbanistické charakteristiky místa a přijetím toho nejsilnějšího z krajinného kontextu. Dům dále dodržuje uliční čáru, principy tvoření fasád v uliční frontě, citlivě akcentuje rohovou pozici a má nenápadnou barevnost. Zahrada pak přijala lineární prvek sadu typický pro místní krajinu, počáteční strom na střeše navíc oživuje svými stíny interiér.

Navržená podoba domu obsahující dvě bytové jednotky pohltila původní dům, využívá jeho nosné konstrukce. Obsáhlý program zadání vedl prakticky k maximálnímu vhodnému využití pozemku.Vztah mezi domem a klimatem se odehrává na dvou úrovních. Jednu úroveň tvoří přirozená klimatizace prostřednictvím stínů stromů a vegetační střechy, druhou úrovní je získávání energií pomocí fotovoltaiky a hlubinných vrtů.

Obrázky

Komentáře

Další realizace