Předmětem stavebních úprav byl třípokojový byt v panelovém domě v Praze-Chodově. Zadáním bylo vytvoření moderního světlého interiéru a upravení…

O realizaci

Předmětem stavebních úprav byl třípokojový byt v panelovém domě v Praze-Chodově. Zadáním bylo vytvoření moderního světlého interiéru a upravení prostoru bytu tak, aby došlo pokud možno k propojení kuchyně s obývacím pokojem a byt byl vnímán větší. Z počátku práce se zdálo, že toho dosáhneme pouze materiálovým sjednocením podlah a povrchů stěn a bez výraznějších bouracích prací. Nicméně po nastudování konstrukční soustavy panelového domu jsme se statikem došli k závěru, že je možno odstranit stěnu oddělující stávající obývací pokoj a halu. Klíčová dělící stěna se ukázala jako nenosná a výplňová. V úvahách hrál velkou roli také fakt, že jsme v posledním podlaží pod střechou.

Protože stěna spadala do tzv. společných prostoru domu, bylo nutné absolvovat jednání se společenstvím vlastníků a družstva. To mimo jiné znamenalo zdržení celého procesu, protože bylo nutné počkat na termín schůzek obou subjektů. To se ale nakonec podařilo.

Odstraněním stěny se tak propojil obytný prostor s kuchyní a současně velkou předsíní, která do té doby byla pouze průchozí tmavou místnosti bez lepšího využití. Výrazně se tak zvětšily možnosti další práce s přirozeným světlem a jeho dovedením do tradičně tmavých prostor panelákových bytů – koupelnového jádra a vstupní předsíně. Toho je dosaženo pomocí vnitřních oken – světlíků, ale také distribucí světla z obou stran obvodových stěn.

Zapojením velké předsíně do obytného prostoru došlo k redukci jednoúčelové komunikační plochy a navýšení obytného prostoru. Koupelnové jádro je posunuto se zachováním kontaktu s instalační šachtou. V ploše bývalé kuchyně vznikla při obvodové stěně malá pracovna s šatnou, které jsou přístupné nově vybouraným dveřním otvorem ze stávající ložnice.

Světlý a prosluněný byt v zeleni je reminiscencí na původní funkcionalistické myšlenky, které pozdější panelová výstavba vulgarizovala. Návrh se tak pokouší o její opětovné zjemnění v daných mantinelech nosných zdí a okenních otvorů.

Obrázky

Fotograf: Jaroslav Hejzlar

Komentáře

Další realizace