Autor: Jindřich Starý

Stavba oranžerie vznikla na objednávku manželského páru, jako součást velké, parkově upravené zahrady, která byla založena ve 30.…

O realizaci

Autor: Jindřich Starý

Stavba oranžerie vznikla na objednávku manželského páru, jako součást velké, parkově upravené zahrady, která byla založena ve 30. letech minulého století okolo rodinné vily. Návrh ideově vychází ze starých zámeckých oranžerií, které byly jednoduchými a velkorysými stavbami – jakýmisi galeriemi rostlin. Snahou bylo vytvořit objekt, který i přes své malé rozměry zachytí část oné velkorysosti a jednoduchosti starých oranžerií. Stavba, která naváže na kompozici zahrady, na její proměnnou barevnost, a která se stane místem pro odpočinek v zahradě. Kromě prostoru pro pěstování subtropických rostlin, zároveň poskytne azyl při práci na zahradě. Oranžérie je umístěna na nejvyšším místě mírně svažité zahrady, téměř v ose záhonu růží, který tvoří předprostor vily. Objekt je však pootočen k jihu, aby se hlavní jižní fasáda otevírala více do středu zahrady. Poloha vychází z důležité orientace ke světovým stranám a také z umístění vrostlých stromů. Tvar stavby je odrazem vnitřního prostorového uspořádání, které podléhá volbě různě velkých rostlin pěstovaných v oranžerii. Z toho důvodu byl navržen konglomerát tří prostorů, které mají jinou výšku a šířku, ale jsou spojeny pravidelným rastrem nosných rámů. Vnitřní prostor je vlivem měnící se výšky, šířky a úhlu oslunění nečekaně bohatý. Vstup je umístěn do střední dvorany s prosklenou střechou. Na dvoranu navazují dvě nižší křídla s plnou střechou. Zadní plná, masivní stěna tvoří pozadí pro pečlivě vybranou skladbu rostlin – juky, olivovníky a citrusy. Konstrukčním materiálem oranžerie je dřevo. Dřevo dává stavbě archetypální vzhled a navazuje na podzimní barevnost zahrady. Podzim je období, kdy se část rostlin přesouvá do interiéru oranžerie a stavba začíná opravdu žít. Vlastní výběr dřeva byl jednou z nejsložitějších etap projektování a realizace. Prvotní představa pracovala s masívním materiálem (s čitelnou strukturou), který byl vnímán jako zásadní pro atmosféru stavby. Neméně důležitým faktorem je, že nosné stojky rámů slouží přímo pro osazení skel. Zasklení je osazeno do přesně vyfrézovaných drážek, které nechávají minimální vůli pro kroucení dřeva. Po několika kolech zkoušení a vzorkování zvítězil červený cedr. Byl vybrán cedr bez suků, který se nechal po výrobě jednotlivých prvků napustit bezbarvým olejem. Zpracování se netradičně ujala prvotřídní nábytkářská firma, která byla nakonec jako jediná schopná provést stavbu v požadované kvalitě. Vnitřní prostředí oranžerie se svými parametry blíží přirozenému prostředí subtropických rostlin. V chladných měsících je zde udržována teplota 8 stupňů pomocí tepelného čerpadla. Proti přehřívání je stavba chráněna venkovními roletami a střešním baldachýnem.

Obrázky

Komentáře

Další realizace