Kersko. Lesní město s přibližně dvěma stovkami trvalých obyvatel. Místo dobře známé, přesto tajemné a stále překvapující. Pozemek je čtvercový o&nbsp…

O realizaci

Kersko. Lesní město s přibližně dvěma stovkami trvalých obyvatel. Místo dobře známé, přesto tajemné a stále překvapující. Pozemek je čtvercový o délce strany 100 m. Dvě třetiny původních borovic stále stojí a jsou doplněny o mladé duby, břízy a habry. Středobodem místa se stává přírodní jezírko, které přitahuje lesní tvory, původní i nové. Dům, finský srub Honka, stojí jistě, ale pokorně, při vodní hladině, obklopen stromy. Z ulice je téměř nepostřehnutelný. Pod korunami sosen vychutnávají jeho obyvatelé  směs lesních zvuků a vůní. 

Cíl. Představa domu uprostřed lesů, v centru lesního města. Návrh usiluje o zachování klidu a ticha, o dosažení pocitu soukromí a bezpečí obyvatel domu. Zároveň ale mezi stromy přináší světlo a vzduch.

Koncept. Dům s přírodním jezírkem je situován do středu pozemku, hlavní místnosti jsou rozmístěny kolem vodní plochy, čímž se jezírko stává skrze terasy součástí domu. Srub má půdorysný tvar písmene "T" se třemi křídly rozdílných funkcí a charakterů. Hlavní vstup je umístěn na křížení těchto částí.  V prvním křídle jsou obslužné prostory, parkovací stání a sklady; ve druhé části jsou ložnice, šatny, hlavní koupelna a prádelna; třetí obsahuje kuchyni, wc, jídelnu, obývací místnost a pracovnu.

Exteriér. Fasáda směrem k ulici má délku 47 metrů a přesto, díky malé výšce, horizontalitě a barvě, je dům velice nenápadně zasazen v lese, přirozeně splývá s okolím a elegantně podtrhuje štíhlé vertikály stromů. Kolmé obytné křídlo zasahuje hlouběji do středu parcely, k jezírku. Je dynamičtější, má strmější sklon střechy. Její hřeben je oproti stěnám půdorysně natočen o 45°, což dává celému objemu jedinečný charakter. Vnější podobu domu dotváří kamenné záhony a terasy, které zjemňují přechod mezi domem a okolím. Terasy propojují jezírko s domem, záhony slouží, například u vstupu, jako přirozená clona. 

Interiér. Je dán objemem domu. Přední dlouhé křídlo má plochou střechu osazenou na jednoduchém obdélníkovém půdoryse, výsledkem čehož je skromný, racionální interiér s lidským měřítkem. V kontrastu k tomu je hlavní obytný prostor umístěn pod výrazně dramatičtější, sedlovou střechou, což ústí v prostor s větší světlou výškou, který je vzdušnější a světlejší. Jsou zde velkorysé prosklené stěny a okna, převážně orientovaná k jezírku. Otvory ve stěnách jsou umístěny tak, že rámují ty nejmalebnější výhledy do lesa - mýtinu okolo vodní plochy, pěšinku k altánu, tichý stín pod vysokou borovicí.

Materiály. Stěny, střecha a terasy jsou dřevěné, velkou většinou z finské borovice. Dům je postaven ze srubového systému Honka - profil klád je zkonstruován tak, že není třeba brát v úvahu sedání stavby. Podlahy jsou z vícevrstvých dubových panelů nebo z kamenné dlažby. Všechny dveře jsou dubové, okna dřevohliníková, střecha z titanzinkového plechu. Sokl objektu, záhony a těleso vnějšího komínu jsou obloženy kamennými pásky.

Autor:monom | Michal Bernart, Jan Bradáč, Igor Hobza
Spolupráce: Zuzana Macková, Jiří Ptáček, Juraj Biroš, Lena Ilová 

Obrázky

Fotograf: Tuomas Harjumaaskola, monom

Komentáře

Další realizace