Rodinný dům v malé obci Pstruží na Moravě se svým půdorysným řešením vymyká běžným stavením vesnického typu se sedlovou střechou. Jeho uzpůsobení totiž vyplývá…

O realizaci

Rodinný dům v malé obci Pstruží na Moravě se svým půdorysným řešením vymyká běžným stavením vesnického typu se sedlovou střechou. Jeho uzpůsobení totiž vyplývá ze specifického sklonu a položení pozemku, na kterém jsme dlouho hledali nejoptimálnější umístění. Zvítězila varianta, při níž hlavní podélná hmota domu kopíruje vrstevnice svahu, ke které je přičleněn domovní přístavek. Výsledný půdorys, který vybíhá do třech paprsků, rozčleňuje pozemek do stejného počtu „účelných“ zahrad: technické zahrady s garáží a skladem dřeva, intimní zahrady propojené s kuchyní a hlavní otevřené zahrady s výhledem do krajiny.

Trojcípá hmota rodinného domu se sedlovou střechou vyplývá ze sklonu pozemku. Hlavní podélný objem kopíruje vrstevnice svahu, na něj kolmo navazuje domovní přístavek s vchodem a technickým zázemím. Půdorysné rozvržení domu dělí pozemek do třech zón: technické části s garáží, intimní zahrady s přímým vstupem do kuchyně a hlavní otevřené zahrady s výhledem do okolí. Centrální společenský prostor je převýšen do krovu, krajní části domu jsou rozděleny patrem a slouží ložnicím.

Obrázky

Komentáře

Další realizace