Rodinný dom je umiestnený v novovzniknutej a však už stabilizovanej štruktúre v blízkosti hlavného mesta. Cieľom bolo vytvorenie domu, ktorý spája súčasnú…

O realizaci

Rodinný dom je umiestnený v novovzniknutej a však už stabilizovanej štruktúre v blízkosti hlavného mesta. Cieľom bolo vytvorenie domu, ktorý spája súčasnú architektúru a zároveň je ohľaduplný k charakteru lokality. Základným aspektom riešenia bolo vytvorenie privátnej časti, ktorá ma napriek blízkej prislúchajúcej komunikácii svoju anonymitu. Všetky obytné miestnosti sú orientované do záhrady a zároveň reflektujú na vhodnú orientáciu z hľadiska svetových strán. V rámci uličnej fasády je umiestnené len jediné okno do schodiskovej galérie. Hlavný vstup je v rámci celistvej hlavnej fasády umiestnený až za úroveň krytého parkovania a je jasne definovaný a tvorí jej prirodzený akcent.
K odľahčeniu hmoty objektu napomáhajú perforácie v rámci prestrešenia terás, ktoré zároveň vnášajú do stavby vertikálnu zeleň. V interiéri je drevený dekor kontrastne vyvážený plochami čiernej farby a lešteným betónom v rámci podláh.

Obrázky

Komentáře

Další realizace