O realizaci

Nevyhovujúci technický stav prístavby rodinného domu si nevyhnutne žiadal architektonický zásah. S požiadavkou na komplexnú rekonštrukciu prístavby si majitelia domu vybrali architektku R. Kubaliakovú, ktorá pochádza z rovnakého mesta. Rodinný dom sa nachádza na ul. Železničnej v Poltári. Je to trojgeneračný dom, s prístavbou. V minulosti slúžilo 1. NP ako reštaurácia, preto bolo potrené rekonštruovať a pozmeniť dispozičné riešenie prístavby, tak aby vyhovovala budúcej funkcii – nechtové štúdio RUSCONA. Jediné čochceli majitelia rodinného domu zanechať, boli otvory v obvodovej stene, ktoré boli nemenné zo statického hľadiska. 

Obrázky

Komentáře

Další realizace