Starý rodinný dom sa nachádza v meste Ilava, v blízkosti potoka. Urbanistický priestor na rozšírenie starého domu bol limitovaný hranicami susedných pozemkov. Zo západnej strany záhradami, z južnej strany susedným domom. Dom v dome ponúka energeticky úsporné a komfortné bývanie. Ponechanie existujúceho rodinného domu bolo vstupnou požiadavkou investora, rovnako aj vytvorenie pivnice a to podpivničením navrhovanej prístavby

O realizaci

Jednopodlažná prístavba vsadená do už existujúceho starého rodinného domu. 

Obrázky

Komentáře

Další realizace