Hlavním požadavkem byl moderní dům, který reaguje na venkovský způsob života. Klíčovou roli sehrál požadavek, aby co nejvíce využil svažitosti terénu a investor získal co nejzajímavější výhledy do okolní krajiny.