Komentáře:

Přáním klienta bylo vytvořit nadstandartní byt k pronájmu v Mladé Boleslavi. Byt měl být zaměřen spíše na pánskou cílovou skupinu. Základem konceptu se tedy staly automobily Škoda a tmavší odstíny.