Tato stránka používá cookies, pro správnou funkci stránky prosím sdělte svůj souhlas.

Obecná pravidla pořádání soutěží na facebookovém profilu


Účastníkem soutěže se stává každý, kdo akceptuje pravidla soutěže a splní všechny dané podmínky soutěže. Zapojením do soutěže dává každý účastník souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže.


Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.


Účast v soutěži není zpoplatněna a vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel, podmínek i trvání soutěže, a to bez náhrady. Všechny změny nabývají platnosti po zveřejnění na facebookové stránce Bydlo.cz - inspirace bydlení, interiér, architektura .
Pokud soutěžící odvolá souhlas o zpracování osobních údajů, bude ze soutěže vyřazen. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.


Každý výherce bude kontaktován v komentářích pod soutěžním příspěvkem, nebo prostřednictvím soukromé zprávy.
Soutěž není nikterak sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Informace poskytnuté účastníkem soutěže jsou pouze pro účely společnosti Pilkeo s.r.o. , ne sociální sítě Facebook.
Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen.


Každý účastník potvrzuje, že se seznámil s jejími pravidly a plně s nimi souhlasí. Pokud je poruší, ztrácí právo na udělení výhry, nebo účasti v soutěži. Soutěžící rovněž musí dodržovat pravidla používání sociální sítě Facebook.
V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.


Tato závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže v poznámce facebookové stránky Bydlo.cz - inspirace bydlení, interiér, architektura .

Všimli jsme si, že blokujete reklamy

Příprava kvalitního obsahu je časově i finančně náročná. Abychom pro vás mohli i nadále připravovat zajímavé články, potřebujeme vám zobrazovat reklamy, díky kterým můžete stránky prohlížet zdarma. Prosíme o vypnutí blokování reklam, aby i do budoucna mohl být obsah našeho webu zdarma pro všechny.

adblock