Fotograf: Filip Zvěřina
Komentáře:

Kompletní rekonstrukce opuštěného domu včetně úprav jejího okolí. Dům se nyní vyznačuje sladěností možností dnešní doby s autentičností prvků lidové architektury. Káždá z jednotlivých prostor nabízí jiný designerský přístup, avšak zapadající do celkového ránce atmosféry staré chalupy. 

Zoja Matulikova