Projekt, v ktorom sa spájajú moderné aj staršie prvky do harmonického celku