Terasa v blízkosti hlavního vstupu do domu

O realizaci

Pro kompoziční řešení rodinné zahrady bylo rozhodující - umístění objektů RD a krytého stání se zahradním domkem na pozemku ("předzahrádka" = pobytová část zahrady), požadavek majitelů na zřízení samostatné branky naproti hlavnímu vstupu do domu, a nutnost vytvoření pohledové clony podél rušného obecního chodníku (dělící zeď s malokorunnými stromy, podsadbou okrasných keřů, trav, trvalek a popínavých rostlin). S ohledem na orientaci pozemku a umístění hlavního a zahradního vstupu do domu byly navrženy 2 terasy (na JZ, a na V). První terasa navazuje na hlavní, druhá na zahradní vstup do domu (dřevěné plató). Výsadby malokorunných a méně vzrůstných kůltivarů listnatých stromů, okrasné keře (listnaté i jehličnaté), trávy a trvalky jsou olemovány dlažebním lemem. Záhony jsou namulčovány drceným štěrkem v barvě zpevněné plochy JZ terasy. Dlažební lem i štěrkový mulč snižují intenzitu i náročnost následné údržby.

Zahrada byla založena v r. 2010. Později byla rozšířena o další parcelu, na které byl, v návaznosti na zahradní vstup do domu (dřevěnné plató), umístěn venkovní bazén.

 

Obrázky

Fotograf: Ing. Monika Bíziková

Komentáře

Další realizace