Rodinný dům s přízemím a obytným podkrovím pro manželský pár se dvěma menšími dětmi. Jedná se o moderní skeletovou dřevostavbu s difúzně otevřenou skladbou…

O realizaci

Rodinný dům s přízemím a obytným podkrovím pro manželský pár se dvěma menšími dětmi. Jedná se o moderní skeletovou dřevostavbu s difúzně otevřenou skladbou obvodových konstrukcí. Stavební řešení, včetně detailů, vychází z uceleného stavebního systému společnosti ATREA. Ve značné míře jsou využity přírodní obnovitelné a recyklované materiály (dřevo, desky na bázi dřeva, celulóza apod.). Dům je doplněn dřevěnou terasou, která je, s ohledem na místní teplejší klima, využívána především v severní části, kde je částečně zastřešena. Plochá zastřešení jsou vegetační. Na hlavních plochách fasády je použita tenkovrstvá omítka v bílé barvě, doplňující plochy tvoří dřevěný obklad z modřínu bez povrchové úpravy.

Pro stavbu domu byla využita část podlouhlého pozemku prarodičů ve stávající zástavbě. Celková koncepce domu respektuje okolní původní zástavbu a řeší návaznost na stávající dům prarodičů („vejminek“), který se nachází u komunikace na hranici pozemku. V rámci výstavby nového domu, byl „vejminek“ zrekonstruován a doplněn o parkovací stání a přístřešek, který slouží pro obě budovy.

Obě rodiny společně využívají celý pozemek. Užitková část zahrady slouží k pěstování zeleniny a ovoce pro vlastní spotřebu. Společné bydlení více generací na jednom pozemku poskytuje dostatečné soukromí i prostor pro setkávání širší rodiny, umožňuje pozdější efektivní péči o prarodiče a je dobrým příkladem soužití více generací s pozitivními sociálními dopady.

Energeticky úsporné stavební řešení doplňuje ucelený systém technických zařízení, který zajišťuje komfortní a zdravé bydlení s nízkými provozními náklady. Pro provoz domu jsou přednostně využívány obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika, tepelné čerpadlo, krb).

Obrázky

Komentáře

Další realizace