Rekonstrukce tradiční jizerskohorské chalupy byla od začátku vedena snahou o skloubení požadavků

designu, genia loci horské vsi a současného životního stylu…

O realizaci

Rekonstrukce tradiční jizerskohorské chalupy byla od začátku vedena snahou o skloubení požadavků

designu, genia loci horské vsi a současného životního stylu investora. Figura domu na hranici

pozemku, přímý kontakt s ulicí a největší lípa v Jizerkách na dvoře byly od počátku určujícími prvky

návrhu.

 

Rozložení chalupy

Klasické rozdělení na denní přízemí a podkrovní ložnice se dobře vyrovnává s faktem blízkého

kontaktu domu a jeho okolí, dichotomií společenské otevřenosti a relaxační intimity. Přístavky

v intencích původních přílepků vstupu a mačkárny (jejíž komín využívá dvorní posezení u udírny)

pomáhají artikulovat venkovní prostor – skrytou jižní terasu za kuchyní s výhledem do údolí a dvůr

mezi domem a kolnou s různou kvalitou prostorů předzahrádky, posezení pod lípou a u udírny. Nové

vikýře, tvarově i umístěním hledající inspiraci v tradici místních regionálních architektonických forem,

rámují výhledy z podkroví do údolí a do koruny lípy. Les ve svahu za domem čeká na umístění

trucovny do skalní rozsochy.

 

Pojednání exteriéru i interiéru je v souladu se vkusem stavebníka střídmé v paletě od tmavě šedé

krytiny střechy a severního štítu domu přes přirozeně šednoucí prkna fasády k prosté kráse

betonových a kamenných zídek a zdí.

 

Dům se nově otvírá dialogu s okolím, světlu, výhledům, majestátní lípě a dechberoucím scenériím

okolí.

Obrázky

Fotograf: Alexandr Hudeček

Komentáře