O realizaci

Stavba je z dřevěného skeletu na kamenné podezdívce z pískovce. Stěny jsou ze slaměnných balíků a zevnitř omítnuté hliněnou omítkou. Tato kombinace má značné výhody oproti klasickým materiálům. Střecha je z modřínového šindele a opatřena ochranným nátěrem. Pro dodání masivnosti jsme přiznali smrkové kulatiny. Ke stavbě je také vydlážděna kamenná cesta lemována okrasnými lampami. Stavba slouží jako okrasná garáž.

Obrázky

Komentáře