Úzká ulička, kde se zachoval ospalý charakter starých Jinonic, se rozšiřuje a vytváří malé náměstí se studnou. Dominoval zde opuštěný dům, tvořený…

O realizaci

Úzká ulička, kde se zachoval ospalý charakter starých Jinonic, se rozšiřuje a vytváří malé náměstí se studnou. Dominoval zde opuštěný dům, tvořený postupným přidáváním mas, z nichž některé převyšovaly původní. Komplex těchto malých budov, umístěný ve svažité zahradě, byl ve velmi chátrajícím neobyvatelném stavu.

Nový design zachovává pouze nejstarší část vyrobenou z kamenů orientovaných do ulice a používá ji jako vstup do hlavního obytného patra ve dvou nových masách. Nejvyšší část je věnována dětem. Všechny obytné prostory, včetně dětských ložnic, mají přímé napojení na slunnou svažitou zahradu, která je před ulicí chráněna hmotou domu.

Stará a nová část jsou vizuálně sjednoceny barvou štukové omítky a bobrovými ocasy na střeše. Věk jednotlivých částí je odhalen detailem, původní morfologie je ve světlém kontrastu se současnou minimalistickou podobou.

Obrázky

Komentáře

Další realizace