Stávající budova fary už svému účelu delší dobu neslouží. Ve své současné podobě je nevyužitelná a žádá si celkovou rekonstrukci. Její výhodná poloha v centru…

O realizaci

Stávající budova fary už svému účelu delší dobu neslouží. Ve své současné podobě je nevyužitelná a žádá si celkovou rekonstrukci. Její výhodná poloha v centru obce, v návaznosti na obecní úřad, školu, školku, hřiště a kostel nabízela možnost vytvořit zde do jisté míry chybějící veřejný prostor, místo setkávání pro všechny generace.

V budově fary by mohla vzniknout kavárna a klubovna, v jejím podkroví pak budou pronajímatelné jednotky pro různé služby. V blízkosti farní budovy je navržen bytový dům pro seniory a budova multifunkčního sálu s malou tělocvičnou. Venkovní pobytové terasy budou doplněny krytým altánem. Zahrada nově osázena a doplněna zpevněnými plochami i ohništěm. Budovy jsou umístěny tak, aby bylo zajištěny logické návaznosti a zároveň zůstala zachována pohledová osa fara - kostel.

Obrázky

Komentáře

Další realizace