Bydlení Přidáno: 9. 1. 2018

Dotace na nové solární elektrárny – druhé kolo výzvy je tady!

Autor: Martin Straka

V průběhu minulého roku vyřizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na 274 žádostí firem o dotaci na instalaci nových solárních elektráren a v rámci této výzvy následně poskytlo celkem 612 milionů korun. Program „Úspora energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu“ (UEFS) však pokračuje i letos a ministerstvo na projekty opět vyčlenilo celé 2 miliardy korun. Kdy a jakým způsobem lze o podporu žádat? A liší se nějak podmínky prvního a druhého kola výzvy?

V průběhu minulého roku vyřizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na 274 žádostí firem o dotaci na instalaci nových solárních elektráren a v rámci této výzvy následně poskytlo celkem 612 milionů korun. Program „Úspora energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu“ (UEFS) však pokračuje i letos a ministerstvo na projekty opět vyčlenilo celé 2 miliardy korun. Kdy a jakým způsobem lze o podporu žádat? A liší se nějak podmínky prvního a druhého kola výzvy?

Základní podmínky výzvy

Stejně jako v roce 2017 je výzva určena malým, středním i velkým podnikům, které chtějí realizovat opatření mající za cíl snížení spotřeby energie skrze instalaci fotovoltaických systémů, včetně těch s akumulací energie. Jedná se o systémy pro vlastní spotřebu v rámci daného podniku a projekt musí počítat s maximálním výkonem na úrovni 1  MWp, resp. maximální kapacitou akumulátoru 5 kWh/kW instalovaného výkonu.

Maximální míra podpory závisí, stejně jako v mnoha jiných případech, na velikosti podniku a pohybuje se v rozmezí od 60% pro velký podnik až po 80% celkových nákladů v případě malého podniku. O dotace potom mohou podniky žádat od 2. ledna až do 30. dubna letošního roku.

 

Hlavní rozdíly mezi prvním a druhým kolem výzvy

Ti žadatelé, kteří se v minulém roce podrobně seznámili s pravidly žádosti o dotaci v diskutovaném programu, naleznou v aktuální verzi výzvy některé rozdíly. Tím nejvýznamnějším je změkčení podmínek pro přetoky nespotřebované elektřiny. Zatímco v roce 2017 nesměly přetoky překročit 20% ročního objemu vyrobené elektřiny, aktuální výzva dovoluje přetoky na úrovni 30%.

Mezi další změny patří i rozšíření seznamu uznatelných nákladů, kromě dlouhodobého majetku (hmotného i nehmotného) a inženýrských či projektových činností je nyní možno využít dotačních prostředků i na energetický posudek. Větší volnost nabízí také možnost realizovat za určitých podmínek projekt i v rámci objektů neevidovaných v katastru nemovitostí. Na druhou stranu je nyní nutné projekt realizovat do dvou let namísto 3 let jako v roce 2017 a příjemce čeká průběžné vyhodnocování, které bylo v rámci minulé výzvy vázáno až na konec čerpání.

Pro zájemce je zde samozřejmě web státní Agentury pro podnikání a inovace, kde mohou nalézt opravdu všechny potřebné informace.

Další články: