Dodání designového zábradlí před francouzská okna.